Pozdravljeni,


Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti vas skupaj z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije vabi na strokovno srečanje pod naslovom Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018 v Termah Topolšica.


PROGRAM SREČANJA:

07.30 - 08.30 Registracija udeležencev

08.30 - 08.35 Pozdravne besede

pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr., predsednica sekcije

08.35 – 08.45  Predstavitev Terme Topolšica

Mirjam Salobir, glavna medicinska sestra Terme Topolšica

I. SKLOP moderator: Mirjam Salobir in Bojana Hočevar Posavec

08.45 - 09.25 Diagnostika motenj uriniranja in urodinamske preiskave

40 min doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. fiz. in rehabil. med.

09.25 - 09.45 Sodobni pristopi zdravljenja urinske inkontinence

20 min redni prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik

09.45 - 10.05 Vaje mišic medeničnega dna

20 min viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.

10.05 - 10.25 Predstavitev rezultatov raziskave o učinkovitosti funkcionalne magnetne stimulacije pri motnjah uriniranja pri osebah z MS

20 min Mirjam Salobir, glavna sestra Terme Topolšica

10.25 - 10.35 Vprašanja in diskusija

10 min

10.35 - 11.00 ODMOR, OSVEŽITEV


II. SKLOP moderator: Bojana Hočevar Posavec in Mirjam Salobir

11.00 - 11.20 Pomen razvoja zdravstvene nege na področju motenj uriniranja

20 min Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice - Zveze

11.20 - 11.40 Kakšna je povprečna stopnja teoretičnega znanja, pri zaposlenih, s področja kateterizacij in urinskih drenaž, na oddelku za interno medicino, v bolnišnici Slovenj Gradec

20 min pred. Matej Repas, dipl. zn.

11.40 - 12.00 Etične dileme in pacientove pravice v rehabilitacijski zdravstveni negi

20 min Romana Petkovšek Gregorin, mag. zdr. nege, dipl. m. s., Brigita Mali, dipl. m.

s., Veronika Vidmar, dipl. m. s. in pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg.

in menedž. v zdr., dipl. m. s.

12.00 - 12.20 Učenje čiste intermitentne kateterizacije

20 min Stanka Vrtek, mag. zdr. nege, dipl. org. del.

12.20 - 12.30 Urinski katetri za enkratno kateterizacijo

10 min Eva Bukovec

12.30 - 12.50 Uporaba in predpisovanje pripomočkov pri motnjah uriniranja

20 min pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.

12.50 - 13.00 Vprašanja in diskusija

10 min

13.00 - 13.20 Predstavitev delovanja in dosežkov na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

20 min


13.20 - 14.30 ODMOR ZA KOSILO


III. SKLOP moderator: Martina Omerzo in Mirjam Salobir

14.30 - 14.45 Pravilno nameščanje plenice

15 min Bernarda Mudrovčič

14.45 - 15.05 Doživljanje urinske inkontinence pri pacientih na oddelku za rehabilitacijo

pacientov po amputaciji

20 min Martina Omerzo, dipl. m. s.

15.05 - 15.25 Zmanjšanje nepotrebne uporabe urinskega katetra za preprečevanje okužb sečil

20 min Anja Jehart, dipl. m. s.

15.25 - 15.45 Motnje uriniranja pri nevroloških pacientih

20 min mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg.

15.45 - 16.05 Padci pacientov po možganski kapi v času treninga mehurja

20 min Natalija Kopitar, dipl. m. s.

16.05 - 16.25 Pojav urinske inkontinence pri telesno aktivnih ženskah v rodnem obdobju

20 min asist. Nives Pinter, dipl.m.s., mag.zdr. nege

16.25 - 16.45 Rehabilitacija pacientov z urinsko inkontinenco v zdravilišču Dobrna

20 min Darja Ratajc, dipl. m. s.  in Lucija Tkavc, dipl. m. s.

16.45 - 16.55 Vprašanja in diskusija

10 min

16.55 - 17.00 ZAKLJUČNE MISLI SEMINARJA

17.00 Zaključek seminarja


Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Organizacijsko programski odbor: Bojana Hočevar Posavec, Veronika Vidmar, Mirjam Salobir in Klavdija Lah.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizaciji so všteta predavanja, elektronski zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0213-15112018, s pripisom za Sekcijo ms in zt v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, www.zbornica-zveza.si ikona e-prijavnica: do 13.11.2018 Udeležbo bomo preverjali na podlagi osebnega dokumenta in podpisa na listo prisotnosti. S seboj prinesite člansko izkaznico.  V primeru težav ali dodatnih vprašanj kontaktirate predsednico Bojano Hočevar Posavec na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali 041/896-760.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Vljudno vabljeni!

 
Koledar
December 2019
P T S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Bližnji dogodki
Brez dogodkov