Pozdravljeni,


Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti vas skupaj z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije vabi na strokovno srečanje pod naslovom Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018 v Termah Topolšica.


PROGRAM SREČANJA:

07.30 - 08.30 Registracija udeležencev

08.30 - 08.35 Pozdravne besede

pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr., predsednica sekcije

08.35 – 08.45  Predstavitev Terme Topolšica

Mirjam Salobir, glavna medicinska sestra Terme Topolšica

I. SKLOP moderator: Mirjam Salobir in Bojana Hočevar Posavec

08.45 - 09.25 Diagnostika motenj uriniranja in urodinamske preiskave

40 min doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. fiz. in rehabil. med.

09.25 - 09.45 Sodobni pristopi zdravljenja urinske inkontinence

20 min redni prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik

09.45 - 10.05 Vaje mišic medeničnega dna

20 min viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.

10.05 - 10.25 Predstavitev rezultatov raziskave o učinkovitosti funkcionalne magnetne stimulacije pri motnjah uriniranja pri osebah z MS

20 min Mirjam Salobir, glavna sestra Terme Topolšica

10.25 - 10.35 Vprašanja in diskusija

10 min

10.35 - 11.00 ODMOR, OSVEŽITEV


II. SKLOP moderator: Bojana Hočevar Posavec in Mirjam Salobir

11.00 - 11.20 Pomen razvoja zdravstvene nege na področju motenj uriniranja

20 min Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice - Zveze

11.20 - 11.40 Kakšna je povprečna stopnja teoretičnega znanja, pri zaposlenih, s področja kateterizacij in urinskih drenaž, na oddelku za interno medicino, v bolnišnici Slovenj Gradec

20 min pred. Matej Repas, dipl. zn.

11.40 - 12.00 Etične dileme in pacientove pravice v rehabilitacijski zdravstveni negi

20 min Romana Petkovšek Gregorin, mag. zdr. nege, dipl. m. s., Brigita Mali, dipl. m.

s., Veronika Vidmar, dipl. m. s. in pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg.

in menedž. v zdr., dipl. m. s.

12.00 - 12.20 Učenje čiste intermitentne kateterizacije

20 min Stanka Vrtek, mag. zdr. nege, dipl. org. del.

12.20 - 12.30 Urinski katetri za enkratno kateterizacijo

10 min Eva Bukovec

12.30 - 12.50 Uporaba in predpisovanje pripomočkov pri motnjah uriniranja

20 min pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.

12.50 - 13.00 Vprašanja in diskusija

10 min

13.00 - 13.20 Predstavitev delovanja in dosežkov na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

20 min


13.20 - 14.30 ODMOR ZA KOSILO


III. SKLOP moderator: Martina Omerzo in Mirjam Salobir

14.30 - 14.45 Pravilno nameščanje plenice

15 min Bernarda Mudrovčič

14.45 - 15.05 Doživljanje urinske inkontinence pri pacientih na oddelku za rehabilitacijo

pacientov po amputaciji

20 min Martina Omerzo, dipl. m. s.

15.05 - 15.25 Zmanjšanje nepotrebne uporabe urinskega katetra za preprečevanje okužb sečil

20 min Anja Jehart, dipl. m. s.

15.25 - 15.45 Motnje uriniranja pri nevroloških pacientih

20 min mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg.

15.45 - 16.05 Padci pacientov po možganski kapi v času treninga mehurja

20 min Natalija Kopitar, dipl. m. s.

16.05 - 16.25 Pojav urinske inkontinence pri telesno aktivnih ženskah v rodnem obdobju

20 min asist. Nives Pinter, dipl.m.s., mag.zdr. nege

16.25 - 16.45 Rehabilitacija pacientov z urinsko inkontinenco v zdravilišču Dobrna

20 min Darja Ratajc, dipl. m. s.  in Lucija Tkavc, dipl. m. s.

16.45 - 16.55 Vprašanja in diskusija

10 min

16.55 - 17.00 ZAKLJUČNE MISLI SEMINARJA

17.00 Zaključek seminarja


Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Organizacijsko programski odbor: Bojana Hočevar Posavec, Veronika Vidmar, Mirjam Salobir in Klavdija Lah.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizaciji so všteta predavanja, elektronski zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0213-15112018, s pripisom za Sekcijo ms in zt v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, www.zbornica-zveza.si ikona e-prijavnica: do 13.11.2018 Udeležbo bomo preverjali na podlagi osebnega dokumenta in podpisa na listo prisotnosti. S seboj prinesite člansko izkaznico.  V primeru težav ali dodatnih vprašanj kontaktirate predsednico Bojano Hočevar Posavec na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali 041/896-760.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Vljudno vabljeni!

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, s podporo in sodelovanjem Združenja urologov Slovenije, organizira izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju.

Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike z znanjem:

  • zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/ retenca urina, druge tovrstne motnje).
  • urinske kateterizacije ženske in moškega,
  • izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,
  • drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

 

Splošne informacije

Lokacija, obseg izobraževanja in pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih:
teoretično izobraževanje bo potekalo od 27. do 29. marca 2018, v Domu sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje, ter 4. in 5. junija 2018 v UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Praktični del izobraževanja bo potekal po dogovoru z mentorji na predavanjih.

Izobraževanje zajema 106 uri od tega 56 ur teoretičnih vsebin ter 50 ur praktičnega usposabljanja. Pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju: 80 % prisotnost na predavanjih, 100% prisotnost na kliničnih vajah in seminarjih; pozitivna ocena preverjanja znanja: seminarska naloga (20 %), pisni izpit (60 %), ustni izpit (20 %). Sistematizacija delovnega mesta po uspešno opravljenem izobraževanju je opredeljena v Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji VII/1 in pod E037030 – diplomirana babica s specialnimi znanji  VII/1.

Cena: 550 EUR z vključenim DDV vključuje izvedbo predavanj, klinična usposabljanja, okrepčilo v odmorih, kosilo in pisno gradivo. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: SI 56 02015-0258761480, sklic na številko 00 0213-27032018 s pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijave

Prijavite se preko spletne strani Zbornice - Zveze, kot na vsa ostala izobraževanja. Hkrati pa vas prosimo, da svojo prijavo pošljete še na naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Bojana Hočevar Posavec, glej zgornji e- naslov.

Predsednica strokovne sekcije:                                 Predsednica Zbornice – Zveze:
Bojana Hočevar Posavec                                              Monika Ažman

 

Spoštovani,

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije organizira strokovni seminar z naslovom NEPREKINJENA ZDRAVSTVENA NEGA – KLJUČ DO PACIENTOVEGA NAPREDKA.

Program in navodila najdete v priponki.

Vljudno vabljeni!

 

Povabilo k vpisu v program:

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti ter Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki delujeta v okviru Zbornice – Zveze, s podporo in sodelovanjem z Združenjem urologov Slovenije organizirata izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju.

Namen izvedbe izobraževanja je opremiti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike z znanjem:

• zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/retenca urina, druge tovrstne motnje).

• urinske katerterizacije ženske in moškega,

• izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,

• drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

Izobraževanje zajema 100 ur od tega 50 ur teoretičnih vsebin ter 50 ur praktičnega usposabljanja.

Prijavite se preko spletne strani Zbornice - Zveze, kot na vsa ostala izobraževanja. Hkrati pa vas prosimo, da svojo prijavo pošljete še na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Vse dodatne informacije si lahko preberete v priloženi datoteki.

 

Lep pozdrav.

 

Attachments:
Download this file (specialna znanja-program 2017.doc)specialna znanja-program 2017.doc[ ]263 Kb
 

 

Udeleženci seminarja z naslovom MOTNJE ODVAJANJA - POGOSTO PRIKRITE TEŽAVE smo z zanimanjem sledili predavateljem pri razlagah o težavah pri odvajanju urina in blata, o preventivnem delovanju in reševanju le-teh ter razpravljali o temah, ki so v naši družbi še vedno tabu.
Organizatorji seminarja smo izdali zbornik, katerega vsebino boste lahko kmalu pogledali med publikacijami na naši spletni strani.

 

15.04.2010 smo izmenjali izkušnje s področja varovanja pacientov. Predavale so diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki ter zdravstveni tehniki iz UKC Ljubljana, Psihiatrične klinike Ljubljana in Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta URI - SOČA. Iz slednjega so sodelovali še logopedinja, psihologinja in zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb. Pridobljeno znanje bomo lahko s pridom uporabili pri svojem delu.

Izdale smo zbornik, katerega vsebino lahko pogledate med publikacijami na naši spletni strani.

 

 

 
Koledar
November 2019
P T S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Bližnji dogodki
Brez dogodkov